ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÓI FELTÉTELEK

www.nwr.hu

hatályos ettől a naptól: 2022.04.26

Tartalomjegyzék

 1.  Bevezető
 2.  Impresszum, jogszabályok
 3.  Az ÁSZF hatálya
 4.  A szerződés nyelve, formája
 5.  Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
 6.  Szerzői jogok
 7.  Részleges érvénytelenség
 8.  Az adatbeviteli hibák javítása
 9.  Egyéb szolgáltatói és felhasználói kötelezettségek

Bevezető

Üdvözlöm az New Wave Radio weboldalon! Ez a honlap Bujdosó Lajos (továbbiakban "szolgáltató", elérhetősége: info@mcomp.hu) tulajdona. Az oldal használatával Ön elfogadja az alábbi szolgáltatói feltételeket.

Ha a jelen Szolgáltatói Feltételekkel, a honlap használatával kapcsolatban kérdése merülne fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velem megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel velem a kapcsolatot a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Impresszum

 1. Név: Bujdosó Lajos
 2. Cím / Székhely: 1157, Budapest, Erdőkerülő 41. fsz. 1/a.
 3. Adószám: 838555128
 4. Telefonszám: +36 70 431 2840
 5. Email: info@nwr.hu, info@mcomp.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

 1. Név: Kató Tamás e.v.
 2. Székhely: 6762 Sándorfalva, Csongrádi u. 19.
 3. Adószám: 69481248-1-26
 4. Telefonszám: +36 30 487 1351
 5. E-mail: info@slhosting.eu

Jogszabályok

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A szolgáltató és felhasználó (regisztrált tag / ügyfél) között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szolgáltatói Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és szolgáltatót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a felelősségi szabályokat.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A weboldalon cookie-kat (sütiket) használok, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. További információk a sütik használatáról.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A teljes dokumentum letölthető innen (.pdf).

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Ha az ügyfélnek / felhasználónak bármilyen észrevétele lenne, illetve panaszt kívánna tenni, azt a kapcsolati űrlapon megteheti a megfelelő opció kiválasztásával, vagy az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 1. Telefon: +36 70 431 2840
 2. Levelezési cím: 1157, Budapest, Erdőkerülő 41. fsz. 1/a.
 3. Email: info@mcomp.hu, info@nwr.hu

A felhasználó / ügyfél szóban vagy írásban közölheti a szolgáltatóval panaszát, észrevételét, amely a weboldal működésére, esetleges jogtalan használatára irányul.

A panaszt, vagy észrevételt a szolgáltató azonnal, de legfeljebb 24 órán belül kivizsgálja.

Ha a panasz egy másik felhasználóra irányul és a szolgáltató jogosnak találja, a felhasználói regisztráció, illetve a személyes adatok (beleértve az személyes adatbázist is) azonnali törlésre kerülnek, melyről a felhasználót utólagosan email - ben tájékoztatja.

A weboldal jogtalan használata azonnali kizárással jár.

A panasznak / észrevételnek tartalmaznia kell:

A felhasználó összes adata és regisztrációja törlésre kerül, amennyiben:

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Bujdosó Lajos

Tilosak az alábbi tevékenységek:

Részleges érvénytelenség

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége 100%. Az felhasználói adatbázisról biztonsági szempontból (mely az adminisztrátort is kizárja) semmilyen mentés nem készül. A weboldalon megjelenő adatok nagy része MySQL adatbázisban van tárolva. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, melyek megjelenítésére csak az aktuális (aktív) felhasználó képes. A regisztrált felhasználók között semmilyen adatbázis-kapcsolat nincs, ezért egymás elmentett adatait nem láthatják.

Elfelejtett adatok közlésére az adminisztrátornak nincs jogosultsága - ezalól kivételt képeznek a bejelentkezési adatok

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Amennyiben hibás adatokat ad meg a felhasználói adatbázisban, lehetőség van a javításra / módosításra. Ez a funkció csak az adatok dekódolása után lehetséges. Az adatok visszafejtéséhez a regisztrációnál megadott jelszóra lehet szükség. Ha a szokásosnál eltérő adatot kell megadni, arra külön figyelmeztetés jelenik meg.

A regisztrációnál megadott adatok valódiságáért a felhasználó felel.

Egyéb szolgáltatói és felhasználói kötelezettségek

Felhasználó teljes mértékben felel azért a tartalomért, amit jelen weboldalon elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat és üzeneteket.
A szolgáltató nem ellenőrzi a felhasználók által rögzített tartalmakat. A szolgáltató értesítés nélkül eltávolít minden tudomására jutó olyan tartalmat, amelyet a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi, szerzői, tulajdonosi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.
A szolgáltató kizár mindennemű felelősséget az elhelyezett adatok tartalmáért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért, illetve rendelkezésre állásáért, valamint az egyes tagok által tanúsított magatartásáért.
A felhasználó köteles minden tőle telhetőt megtenni személyes adatainak, különösen jelszavának védelme érdekében. Jelen weboldalt kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni, illetve nem vagyoni károkért.
Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési és szolgáltatói feltételeket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítást követően a felhasználó a weboldalra történő belépésével elfogadja a módosított adatkezelési és szolgáltatói feltételeket.

Fontos:

A szolgáltató semmilyen módon (email, vagy telefon) nem kéri el a felhasználó adatait. Ha ilyenre sor kerülne, azt azonnal jelezzék a kapcsolati űrlapon az adminisztrátornak, vagy a fentebb megadott elérhetőségek valamelyikén!